Fasadrenovering

Fräscha upp ditt hem och förbättra dess hållbarhet med vår fasadrenovering.

Du kan lita på oss för att förnya din fasad med målning, putsning eller takbyte när behovet uppstår.

Att renovera fasaden kan kosta en hel del. På sikt utgör det dock en investering – givet att renoveringen utförs av skickliga och certifierade hantverkare. En renovering av fasaden förbättrar inte bara en fastighets utseende, vilket ökar trivsel hos boende och hyresgäster, utan ökar också fastighetens värde.

På Knudsens Bygg utför vi nybyggnationer, underhåll och säkerställer att din fasad är i toppskick året om. Vill du som kund att vi utför kvalitetskontroll och avslutar projektet med en dokumenterad slutbesiktning, är detta givetvis något vi kan erbjuda.

En stor fördel med att anlita oss för fasadarbetet är att vi är en mångsidig totalentreprenör. Genom nära samarbete med pålitliga underleverantörer och ett stort kontaktnät bland sakkunniga inom andra relevanta områden, kan vi bistå med vårt kunnande genom hela renoveringsprocessen, från planeringsstadiet till slutfört arbete. Med oss som din entreprenör kan du lita på att få ett kvalitativt och proffsigt resultat varje gång.

Är du fastighetsägare, äger en villa eller radhus och söker efter professionell fasadrenovering i Skåne? Tveka inte att kontakta oss för att få en kostnadsfri offert, diskutera en tidsplan och ta del av våra expertråd!

Vid våra takbyten strävar vi inte bara efter att renovera, utan ser det som en möjlighet att förhöja både utseendet och prestandan i ditt hem. Genom att använda olika material och stilar anpassar vi oss till våra kunders individuella behov och önskemål.

Vanliga frågor

Varför behöver man renovera fasaden emellanåt?

För att undvika större skador som fukt eller röta är det viktigt att regelbundet inspektera fasaden för eventuella skador eller slitage. Genom att åtgärda skador i tid minskar risken för omfattande renoveringar och därmed minskar även kostnaderna.

Vad kostar en fasadrenovering?

Att fastställa kostnaden för en fasadrenovering är svårt eftersom det varierar beroende på husets nuvarande skick och vilka material som används. Ibland kan en mindre renovering vara tillräcklig, medan det andra gånger kan krävas en omfattande helrenovering.

Kräver en fasadrenovering bygglov?

Krav på bygglov varierar beroende på vilken typ av fasadrenovering du planerar att utföra. Platsen där du bor och de specifika bestämmelserna i din kommun kan också påverka, men det gäller framförallt om något ska ändras. Vissa åtgärder, såsom tillbyggnader eller förändringar som färgändringar, dörr- eller fönsterbyte, eller installation av takkupor, kräver bygglov. När vi utvärderar er fasadrenovering kommer vi även att ge råd om det är nödvändigt att ansöka om bygglov.

Hur ofta behöver man renovera en fasad?

Hur frekvent en fasad behöver renoveras beror delvis på vilken fasadtyp det rör sig om, men regelbunden underhållning är viktig för att undvika omfattande och kostsamma reparationer i framtiden.

  • Träfasader kräver vanligtvis mer frekvent underhåll än tegelfasader, men är generellt sett enklare att hantera. En typisk trävilla behöver vanligtvis inte tvättas eller målas om oftare än vart 10–15 år, förutsatt att du använder högkvalitativ träfärg. Men väggar som är exponerade mot söder längs Västkusten kan behöva målas så ofta som vart sjätte år.
  • Putsade fasader kan hålla i 30-50 år, men det är viktigt att snabbt reparera eventuella sprickor för att undvika fuktproblem. En ommålning kan dock behövas ungefär var 15:e år för att hållas fräsch.
  • Tegelfasader kräver generellt sett väldigt lite underhåll och kan hålla i upp till 40-60 år utan renovering. Det är dock viktigt att regelbundet kontrollera fogarna ungefär vart 5:e år och tvätta fasaden var 15:e år.

Hur lång tid tar en fasadrenovering?

Tiden det tar att genomföra en fasadrenovering varierar helt beroende på fasadtyp, renoveringens omfattning och byggnadens storlek. Det finns därmed ingen generell tidsram för en fasadrenovering. Efter att vi har inspekterat er fasad och bedömt behoven kan vi ge er en uppskattad tidsplan för renoveringen.

Hur vet jag om min fasad behöver renoveras?
Genom att noggrant inspektera fasaden kan ni upptäcka synliga sprickor eller skador. På en tegelfasad kan ni se tecken som sprickor, urlakning, saltutslag eller att murbruket mellan tegelstenarna är smuligt och eroderar. På en putsad fasad är det även här sprickor, urlakning och missfärgningar som indikerar att en renovering kan behövas. Om ni är osäkra på om en renovering är nödvändig, kan ni boka oss på en genomgång av fasaden för att bedöma om eventuellt underhåll eller renovering behövs.